Nowoczesne podejścia do leczenia cukrzycy typu 2 u mężczyzn

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, cukrzyca (DM) to grupa chorób metabolicznych (metabolicznych) charakteryzujących się hiperglikemią, która jest wynikiem defektów wydzielania insuliny, działania insuliny

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia cukrzyca (DM) to grupa chorób metabolicznych (metabolicznych) charakteryzujących się hiperglikemią, która jest wynikiem defektów wydzielania insuliny, działania insuliny lub obu tych czynników [1]. W cukrzycy typu 1 zaburzenia metabolizmu węglowodanów są związane z niszczeniem komórek beta trzustki, co prowadzi do absolutnego niedoboru insuliny. W cukrzycy typu 2 zaburzenia metabolizmu węglowodanów są głównie spowodowane opornością na insulinę i względnym niedoborem insuliny lub dominującym defektem wydzielania insuliny z opornością na insulinę.

Nie ma wątpliwości, że cukrzyca stanowi poważny problem medyczny, społeczny i ekonomiczny, ze względu na jej częste występowanie, ciągłą tendencję do zwiększania liczby pacjentów, przewlekły przebieg, wysoką niepełnosprawność i częstość powikłań.

Według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1989 r. Na całym świecie było 98,9 mln pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2, w 2000 r. – 157,3 mln pacjentów. W 2006 r. Na naszej planecie było około 180 milionów pacjentów z cukrzycą, w 2007 r. – 246 milionów (około 6% populacji w wieku 20–79 lat). Według prognoz w 2010 r. Na naszej planecie będzie żyło około 215 milionów osób chorych na cukrzycę, a do 2025 r. Ich liczba wzrośnie do 380 milionów. 90–95% wszystkich chorych na cukrzycę to chorzy na cukrzycę typu 2 [2]. Obecnie jest oczywiste, że częstość występowania cukrzycy rocznie przekracza oczekiwane parametry, a zatem częstość występowania cukrzycy, według Międzynarodowej Federacji Cukrzycy, jest epidemią.

W związku z tym istotne staje się zrozumienie mechanizmów rozwoju cukrzycy i poszukiwanie optymalnych sposobów jej leczenia.

Wiadomo, że cukrzyca typu 2 jest heterogenną chorobą, która rozwija się w wyniku kombinacji czynników wrodzonych i nabytych i charakteryzuje się jednoczesną obecnością dwóch podstawowych wad: insulinooporności i upośledzenia funkcji komórek beta trzustki.

Większość przypadków cukrzycy typu 2 jest obecnie połączona z otyłością i zespołem metabolicznym (MS). Pomimo faktu, że diagnoza oporności na insulinę nie jest obowiązkowa dla współczesnej diagnozy SM, wiadomo, że oporność na insulinę w większości przypadków ma podstawowe znaczenie w patogenezie nie tylko SM, ale także cukrzycy. Dlatego u większości pacjentów z cukrzycą typu 2 główną przyczyną hiperglikemii jest naruszenie wrażliwości tkanek na insulinę.

Insumed -   Wiadomości na temat cukrzycy

Tradycyjna taktyka leczenia cukrzycy typu 2 obejmuje wyznaczenie terapii dietetycznej i zaleceń dotyczących zmian stylu życia – czyli środków mających na celu zmniejszenie masy ciała. Niestety lekarz nie zawsze jest w stanie zmotywować pacjenta do przestrzegania ścisłej diety i zwiększenia aktywności fizycznej. Obecność hipogonadyzmu, który obserwuje się u 70% mężczyzn z cukrzycą typu 2, zapobiega skutecznemu odchudzaniu, wspiera oporność na insulinę, a także nie przyczynia się do motywacji do aktywnego przestrzegania zaleceń lekarza.

Konsensus Amerykańskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego z 2009 r. Zaleca, aby rozpocząć utratę masy ciała (utrata 5–10%) i zwiększoną aktywność fizyczną (minimum codziennego marszu), nawet przy upośledzonej tolerancji glukozy (NTG) i hiperglikemii granicznej na czczo (PHN). Ponadto już na tym etapie choroby, a także przy nieskuteczności środków zmniejszających wagę i obecności innych czynników ryzyka, takich jak wzrost HbA1c o ponad 6%, a także nadciśnienie, spadek lipoprotein o dużej gęstości (HDL), wzrost trójglicerydów, obciążona dziedziczność cukrzycy Typ 2 i otyłość (w rzeczywistości w przypadku stwardnienia rozsianego) zaleca się dołączenie do terapii lekowej [3]. Jednocześnie na etapie terapii lekiem metformina jest lekiem z wyboru [4].

Metformina (Siofor, Glucofage itp.) Wywiera wpływ na metabolizm węglowodanów, działając na hepatocyty (hamując glukoneogenezę), zwiększając wrażliwość tkanek obwodowych na insulinę (głównie mięśnie poprzecznie prążkowane, w mniejszym stopniu tkanka tłuszczowa) oraz spowalniając wchłanianie glukozy w jelicie . Monoterapia metforminą prowadzi do zmniejszenia HbA1c o około 1,5-1,8%. Terapii metforminą towarzyszy umiarkowany spadek masy ciała z powodu zmniejszenia tkanki tłuszczowej. Ponadto metformina nieznacznie zmniejsza apetyt (niewielki efekt anorektyczny). Metformina (w przeciwieństwie do pochodnych sulfonylomocznika) nie obniża poziomu glukozy we krwi u zdrowych osób i pacjentów z cukrzycą typu 2 po nocnym głodzie (nie ma niebezpieczeństwa wystąpienia hipoglikemii). Przy długotrwałym stosowaniu metformina ma pozytywny wpływ na metabolizm lipidów: hamuje lipogenezę, aktywuje lipolizę. W niektórych przypadkach metformina powoduje spadek zawartości trójglicerydów, cholesterolu i lipoprotein o niskiej gęstości.

Wiadomo, że osiągnięcie optymalnej kompensacji cukrzycy jest niemożliwe bez jednoczesnej korekty współistniejących zaburzeń hormonalnych. Pod tym względem szczególnie interesujące jest opracowanie i leczenie cukrzycy typu 2 u mężczyzn.

Cukrzyca typu 2 rozwija się z reguły po 40 latach, czyli w starszym wieku. Ponadto, prawie zawsze rozwój cukrzycy typu 2 jest składnikiem SM lub konsekwencją otyłości brzusznej. Wiadomo, że u mężczyzn zarówno SM, jak i otyłość są bardziej złośliwe niż u kobiet i są jedną z głównych przyczyn śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Jednoczesne występowanie cukrzycy typu 2 i hipogonadyzmu, któremu towarzyszy zmniejszenie wydzielania zarówno całkowitego, jak i wolnego testosteronu, odnotowano w licznych badaniach [5, 6, 7, 8, 9]. Jednocześnie wielu badaczy odkryło związek między niskim poziomem całkowitego testosteronu w osoczu a rozwojem objawów SM, chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2 [10, 11, 12]. Badania mające na celu znalezienie możliwych mechanizmów związku między rozwojem zaburzeń metabolizmu węglowodanów a niedoborem androgenów przeprowadzono wcześniej, ponad 10 lat temu. Tak więc już w latach 90. XX wieku pojawiły się prace wskazujące na możliwy udział insuliny w wieloczynnikowym systemie regulacji wydzielania androgenów, z jednej strony, oraz wpływ androgenów na działanie insuliny, z drugiej strony [13, 14].

Insumed -   Redukcja cukru z ludowymi środkami na cukrzycę

W modelu eksperymentalnej cukrzycy u szczurów stwierdzono, że rozwojowi cukrzycy towarzyszy spadek stężenia testosteronu we krwi obwodowej, spadek liczby receptorów hormonu luteinizującego (LH) w komórkach Leydiga, a także spadek aktywności funkcjonalnej komórek Leydiga. Po wprowadzeniu egzogennej insuliny u tych zwierząt zaobserwowano aktywację dehydrogenazy β-hydroksysteroidowej w komórkach Leydiga 3, w wyniku czego zwiększono wydzielanie testosteronu. Ponadto liczba receptorów LH również osiągnęła normalny poziom.

W wielu badaniach stwierdzono, że przy hipogonadyzmie u mężczyzn występuje insulinooporność i hiperinsulinemia. W badaniu TELECOM podczas badania 1292 pacjentów stwierdzono wyraźny negatywny związek między testosteronem a poziomem insuliny, który nie stracił znaczenia po dostosowaniu do masy ciała, wieku, otyłości, glikemii, spożycia alkoholu i palenia [15]. Badanie Massachusetts Male Ageing Study z 1994 r. (MMAS) przeprowadzone w 2 r. Wykazało, że niski poziom wolnego testosteronu zwiększa ryzyko rozwoju oporności na insulinę i cukrzycy typu 16, a podawanie testosteronu prowadzi do zmniejszenia oporności na insulinę [17] U mężczyzn z rakiem prostaty, którzy przeszli farmakologiczną kastrację agonistów hormonu uwalniającego gonadotropinę, odnotowano również wzrost poziomu insuliny i spadek wrażliwości na insulinę [2]. Badanie CALDIA wykazało, że u mężczyzn cukrzyca typu XNUMX jest związana z niższym poziomem testosteronu, poziom tego drugiego był również negatywnie związany z indeksem masy ciała (BMI) i stężeniem insuliny na czczo.

Badając kohortę 985 mężczyzn w wieku od 40 do 79 lat, 110 z nich z cukrzycą typu 2 miało znacznie niższy poziom całkowitego testosteronu i globuliny wiążącej hormony płciowe (SHGS) niż pacjenci bez tej choroby [18]. Ponadto w badaniach kontrolowanych placebo wykazano, że korekcja hipogonadyzmu u otyłych mężczyzn poprzez wyznaczenie androgenów prowadzi do zmniejszenia BMI ze względu na zmniejszenie ilości trzewnej tkanki tłuszczowej, oporności na insulinę, spadku ciśnienia rozkurczowego i pomaga poprawić profil lipidowy [19, 20]. W tym aspekcie bardzo interesujące jest badanie DIMALITE (Diabetes Management by Lifestyle and Testosterone), w którym mężczyźni z hipogonadyzmem i nowo zdiagnozowaną cukrzycą typu 2 zostali podzieleni na dwie grupy, z których jedna otrzymała tradycyjną terapię nielekową (aktywność fizyczna i dieta). a druga grupa dodatkowo otrzymała żelową terapię zastępczą hipogonadyzmem z żelem testosteronowym. W obu grupach statystycznie istotne wystąpiły po 52 tygodniach terapii (str

Insumed -   Normalny poziom glukozy we krwi, podwyższony poziom glukozy we krwi

Yu. A. Tishova
S. Yu. Kalinchenko, doktor nauk medycznych, profesor

Aby zapobiec przekształceniu się cukrzycy w złożoną formę wymagającą ciągłego stosowania insuliny, musisz nauczyć się kontrolować tę chorobę. Przyczynia się do tego najnowszy lek Insumed, który pomaga pozbyć się cukrzycy „na poziomie komórkowym”: lek przywraca produkcję insuliny (która jest zaburzona w cukrzycy typu 2) i reguluje syntezę tego hormonu (co jest ważne w przypadku cukrzycy typu 1).

Cukrzyca Insumed - kapsułki normalizujące poziom cukru we krwi

Wszystkie składniki, które składają się na preparat, są wytwarzane na podstawie materiałów roślinnych przy użyciu techniki biosyntezy i są związane z ludzkim ciałem. Są dobrze wchłaniane przez komórki i tkanki, ponieważ są aminokwasami, które tworzą struktury komórkowe. Komponenty kapsułki Insumed znormalizować produkcję insuliny i regulować poziom cukru we krwi.

Szczegółowe informacje na temat tego leku są dostępne w czasopiśmie medycznym Obzoroff.info. Jeśli chcesz kupić Insumed ze zniżką, a następnie przejdź do oficjalna strona producenta.
Diabetus Polska